Obec Malý Lapáš


Hlavná ulica 87/4
951 04 Malý Lapáš
037 7879 895
obecnyurad@malylapas.sk
Kategórie: Uznesenia OZ
Počet podkategórií: 2
Dostupné podkategórie:
folder.png OZ 2022-2026 Súborov: 10
folder.png OZ 2018-2022 Súborov: 25