Obec Malý Lapáš


Hlavná 87/4
951 04 Malý Lapáš
+421 37 7879 895

Obecné zastupiteľstvo

PaedDr. Peter Švec, Ph.D.

zástupca starostu

Ing. Daniel Benko

predseda finančnej komisie

Vladimír Benko

člen komisie pre mládež, kultúru a šport

Ing. Marek Blaško

predseda komisie pre mládež, kultúru a šport

Miroslav Együd

predseda komisie na ochranu verejného majetku a ekológie

Ing. Marek Kostoláni

člen komisie na ochranu verejného majetku a ekológie

Milan Plánka

člen komisie na ochranu verejného majetku a ekológie