Obec Malý Lapáš


Hlavná 87/4
951 04 Malý Lapáš
+421 37 7879 895

Obecné zastupiteľstvo

PaedDr. Peter Švec, Ph.D.

zástupca starostu

Ing. Daniel Benko

predseda finančnej komisie

Vladimír Benko

člen komisie pre mládež, kultúru a šport

Ing. Marek Blaško

predseda komisie pre mládež, kultúru a šport

Miroslav Együd

predseda komisie na ochranu verejného majetku a ekológie

Ing. Marek Kostoláni

člen komisie na ochranu verejného majetku a ekológie

Milan Plánka

člen komisie na ochranu verejného majetku a ekológie

Kontakt

Obec Malý Lapáš
IČO: 00611174
DIČ: 2021269668

Obecný úrad
Hlavná 87/4
951 04 Malý Lapáš
+421 905 361 942
+421 37 7879 895
+421 37 7879 895

Úradné hodiny Obecného úradu

Pondelok:  7:30 - 12:00  12:30 - 15:30
Utorok:  7:30 - 12:00  12:30 - 15:30
Streda: 7:30 - 12:00  12:30 - 17:00
Štvrtok: nestránkový deň 
Piatok: 7:30 - 12:00  12:30 - 14:00

Žiadame o dodržiavanie uvedených úradných hodín a stránkových dní. Dovoľujeme si upovedomiť občanov, že mimo stránkových dní a hodín sa vybavujú Vaše podania a úradné záležitosti.

Úradné hodiny stavebného úradu

Pondelok: 7:00 - 14:30
Streda: 7:00 - 14:30
Piatok 7:00 - 14:30
Obecný úrad Veľký Lapáš
Veľký Lapáš 488
951 04 Veľký Lapáš
+421 37 787 98 12
+421 37 787 98 12