Obec Malý Lapáš


Hlavná 87/4
951 04 Malý Lapáš
+421 37 7879 895

Obecné zastupiteľstvo

Katarína Ballová

KDH
katkaballova78@gmail.com

člen Komisie na riešenie priestupkov, verejného poriadku obce a životného prostredia

člen Komisie kultúry, vzdelávania, mládeže a športu

člen Komisie na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov

Ing. Daniel Benko

zástupca starostu, NEKA
danielbenko72@gmail.com

predseda Komisie pre rozpočet, financie a správu obecného majetku

člen Komisie kultúry, vzdelávania, mládeže a športu

Ing. Marek Blaško

NEKA
blasko.marek@gmail.com

predseda Komisie výstavby, územného plánovania a rozvoja obce

člen Komisie na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov

Miroslav Együd

KDH
miroslav.egyud50@gmail.com

predseda Komisie na riešenie priestupkov, verejného poriadku obce a životného prostredia

člen Komisie výstavby, územného plánovania a rozvoja obce

Drahoslava Filipčíková

NEKA
dadafilipcikova@gmail.com

predseda Komisie kultúry, vzdelávania, mládeže a športu

člen Komisie na riešenie priestupkov, verejného poriadku obce a životného prostredia

Ing. Marek Kostoláni

Doma dobre
mkostolani@gmail.com

predseda Komisie na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov

člen Komisie výstavby, územného plánovania a rozvoja obce