Obec Malý Lapáš


Hlavná ulica 87/4
951 04 Malý Lapáš
+421 37 7879 895
  • z každého zasadnutia komisie vypracúva zápisnicu.
  • vyjadruje sa k návrhom na schválenie času predaja v obchodoch, prevádzkach služieb a na obecnom trhovisku a vykonáva kontrolu ich dodržiavania,
  • kontroluje zásobovanie vodou, odpadové vody,
  • kontroluje nakladanie s komunálnym odpadom,
  • spolupôsobí pri správe a údržbe verejnej zelene,
  • spolupôsobí pri tvorbe a ochrane životného prostredia,
  • podáva podnety na zabezpečenie poriadku, čistoty a hygieny v uliciach, verejných priestranstvách obce a verejne prístupných miestach
  • podáva podnety na ochranu majetku obce a majetku občanov,
  • spolupôsobí pri riešení susedských sporov, alebo priestupkov proti spolunažívaniu,
  • predkladá podnety na zabezpečenie verejného poriadku,

predseda komisie: Miroslav Együd

členovia komisie: Katarína Ballová, Drahoslava Filipčíková

Kontakt

Obec Malý Lapáš
IČO: 00611174
DIČ: 2021269668

Obecný úrad
Hlavná ulica 87/4
951 04 Malý Lapáš
+421 37 7879 895 (obecný úrad)
+421 903 601 874 (starosta)

Úradné hodiny Obecného úradu

Pondelok:  8:00 - 12:00  13:00 - 15:00
Utorok:  8:00 - 12:00  13:00 - 15:00
Streda: 8:00 - 12:00  13:00 - 17:00
Štvrtok: nestránkový deň 
Piatok: 8:00 - 12:00   

Žiadame o dodržiavanie uvedených úradných hodín a stránkových dní. Mimo stránkových dní a hodín sa vybavujú Vaše podania a úradné záležitosti.

Úradné hodiny stavebného úradu

Pondelok: 8:00 - 16:00
Utorok: nestránkový deň, kolaudácie
Streda: 8:00 - 17:00
Štvrtok: nestránkový deň
Piatok 8:00 - 14:00
Obecný úrad Veľký Lapáš
Veľký Lapáš 488
951 04 Veľký Lapáš
+421 37 787 98 12

Odber noviniek e-mailom

Prihlásením sa k odberu Vám budeme posielať denný prehľad oznamov obce.