Obec Malý Lapáš


Hlavná ulica 87/4
951 04 Malý Lapáš
037 7879 895
obecnyurad@malylapas.sk

Milí naši priatelia a priaznivci!

Ako náhle nám to počasie, zdravie a opatrenia prijaté na riešenie pandemickej situácie umožnia, chceli by sme opäť trošku oživiť naše vinohrady inštalovaním turisticko-náučného chodníka!

Čo ďalšie plánujeme? Napr. uvítaciu bránu do vinohradov, inštaláciu krížovej cesty, rezbárske sympózium, púť pri príležitosti slávenia sviatkov Veľkej noci ku Kristovmu hrobu, v spolupráci s Poľovníckym združením Lapáš výsadbu pôvodných druhov drevín, zakúpenie resp. výrobu a umiestnenie napájadiel, krmelcov, vtáčích búdok, vydávanie publikácií a mnoho ďalších.

Uvidíme, ako sa situácia bude vyvíjať. Dúfajme, že sa nám postupne pomaličky podarí zrealizovať čo najviac verejno-prospešných aktivít. Ak sa Vám naše aktivity páčia, budeme radi, keď nás podporíte a poukážete nášmu združeniu Dvor u rezbára 2% z dane z príjmu!

Bližšie informácie ako poukázať 2 % dane nájdete na: https://www.slovensko.sk/.../zivo.../_ako-poukazat-2-z-dani/

Údaje za nás ako prijímateľovi:

Názov: Občianske združenie Dvor u rezbára

IČO: 52645584

Právna forma: Občianske združenie

Sídlo: Hlavná ulica 90/3, 951 04 Malý Lapáš

Údaje o nás ako o prijímateľovi budú tiež zverejnené v zozname prijímateľov, ktorý každoročne do 15. januára zverejňuje Notárska komora SR.

Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov FO

ĎAKUJEME!

prijímatelia 2 dani z príjmu Dvor u rezbára