Obec Malý Lapáš


Hlavná ulica 87/4
951 04 Malý Lapáš
037 7879 895
obecnyurad@malylapas.sk
Počet voličov zapísaných v zozname voličov 1004
Počet voličov, ktorí sa zúčastnili na hlasovaní 654
Počet platných hlasov pre voľby starostu 648 
Počet platných hlasov pre voľby obecného zastupiteľstva 642

Počet platných hlasov odovzdaných pre jednotlivých kandidátov na starostu obce:

1. Dušan Macai, Ing. (nezávislý kandidát) 247 hlasov
2. Jana Nemcová, Mgr.  (SMER - sociálna demokracia) 71 hlasov 
3. Peter Švec, PaedDr., Ph.D. (nezávislý kandidát) 330 hlasov 

Zvolený starosta obce Malý Lapáš:

1. Peter Švec, PaedDr., Ph.D. (nezávislý kandidát) 330 hlasov

Zvolení poslanci do Obecného zastupiteľstva v Malom Lapáši:

1. Marek Blaško, Ing. (nezávislý kandidát) 290 hlasov
2. Daniel Benko, Ing. (nezávislý kandidát) 286 hlasov
3. Matej Grác, Bc. (nezávislý kandidát) 242 hlasov
4. Juraj Husár, Ing., (nezávislý kandidát) 237 hlasov
5. Vladimír Benko (SMER - sociálna demokracia) 219 hlasov
6. Peter Dian (SMER - sociálna demokracia) 212 hlasov
7. Martin Moravčík (SMER - sociálna demokracia) 211 hlasov

Náhradníci poslancov do Obecného zastupiteľstva v Malom Lapáši:

1. Martin Hlavaj, Mgr., (Progresívne Slovensko) 210 hlasov
2. Mária Krátka (nezávislý kandidát) 182 hlasov
3. Katarína Ballová (Kresťanskodemokratické hnutie) 180 hlasov
4. Gabriela Obertová, Ing. (nezávislý kandidát) 166 hlasov
5. Katarína Terlecká, Ing. (nezávislý kandidát) 140 hlasov 
6. Katarína Kišacová, Ing. (Kresťanskodemokratické hnutie) 137 hlasov 
7. Peter Duchoň, Ing. (nezávislý kandidát) 116 hlasov 
8. Ľubomír Štubňa (nezávislý kandidát) 114 hlasov 
9. Jana Nemcová, Mgr. (SMER - sociálna demokracia) 107 hlasov 
10. Tomáš Pánis, MSc. (SME RODINA) 88 hlasov