Obec Malý Lapáš


Hlavná ulica 87/4
951 04 Malý Lapáš
037 7879 895
obecnyurad@malylapas.sk

Malý Lapáš
29.10.2022

Kandidáti:

1. Dušan Macai, Ing., 45 r., manažér, nezávislý kandidát
2. Jana Nemcová, Mgr., 61 r., štátna zamestnankyňa, SMER - sociálna demokracia
3. Peter Švec, PaedDr., Ph.D., 41 r., starosta, nezávislý kandidát