Obec Malý Lapáš


Hlavná ulica 87/4
951 04 Malý Lapáš
037 7879 895
obecnyurad@malylapas.sk

Malý Lapáš
29.10.2022

Volebný obvod č. 1

Počet volených poslancov vo volebnom obvode: 7

Kandidáti:

1. Katarína Ballová, 44 r., zamestnankyňa divadla, Kresťanskodemokratické hnutie
2. Daniel Benko, Ing., 50 r., živnostník, nezávislý kandidát
3. Vladimír Benko, 30 r., programátor, SMER - sociálna demokracia
4. Marek Blaško, Ing., 43 r., živnostník, nezávislý kandidát
5. Peter Dian, 39 r., živnostník, SMER - sociálna demokracia
6. Peter Duchoň, Ing., 44 r., nezamestnaný, nezávislý kandidát
7. Matej Grác, Bc., 32 r., zdravotnícky záchranár, nezávislý kandidát
8. Martin Hlavaj, Mgr., 36 r., IT programátor, Progresívne Slovensko
9. Juraj Husár, Ing., 35 r., biznis špecialista, nezávislý kandidát
10. Katarína Kišacová, Ing., 25 r., živnostníčka, Kresťanskodemokratické hnutie
11. Mária Krátka, 43 r., živnostníčka, nezávislý kandidát
12. Martin Moravčík, 31 r., automechanik, SMER - sociálna demokracia
13. Jana Nemcová, Mgr., 61 r., štátna zamestnankyňa, SMER - sociálna demokracia
14. Gabriela Obertová, Ing., 40 r., projektová manažérka, nezávislý kandidát
15. Tomáš Pánis, MSc., 29 r., ekonóm, SME RODINA
16. Ľubomír Štubňa, 43 r., konateľ, nezávislý kandidát
17. Katarína Terlecká, Ing., 46 r., konateľka, nezávislý kandidát