Obec Malý Lapáš


Hlavná ulica 87/4
951 04 Malý Lapáš
037 7879 895
obecnyurad@malylapas.sk

Obec Malý Lapáš v zmysle § 4 Zákona č. 329/2018 Z. z. zverejňuje úroveň vytriedenia komunálneho odpadu. 

Úroveň vytriedenia odpadu v roku 2022 dosiahla 52,07 %. 

Výška poplatku za uloženie odpadu bude od 1. marca 2023 do 29. februára 2024 v sume 15 EUR/t.