Obec Malý Lapáš


Hlavná ulica 87/4
951 04 Malý Lapáš
037 7879 895
obecnyurad@malylapas.sk

Obec Malý Lapáš v zmysle § 4 Zákona č. 329/2018 Z. z. zverejňuje úroveň vytriedenia komunálneho odpadu. 

Úroveň vytriedenia odpadu v roku 2021 dosiahla 53,05 %. 

Výška poplatku za uloženie odpadu bude od 1. marca 2022 do 28. februára 2023 v sume 15 EUR/t.