Obec Malý Lapáš


Hlavná ulica 87/4
951 04 Malý Lapáš
+421 37 7879 895
obecnyurad@malylapas.sk

Obec Malý Lapáš v zmysle § 4 Zákona č. 329/2018 Z. z. zverejňuje úroveň vytriedenia komunálneho odpadu za rok 2019.

Úroveň vytriedenia odpadu dosiahla 32,23 %

Výška poplatku za uloženie odpadu bude od 1. marca 2020 do 28. februára 2021 v sume 13 EUR/t.