Obec Malý Lapáš


Hlavná ulica 87/4
951 04 Malý Lapáš
+421 37 7879 895
obecnyurad@malylapas.sk

Vážení obyvatelia,

v sobotu nás mali navštevovať zamenstnanci Telekomu, avšak z kvôli technickým problémom sa zbieranie súhlasov prekladá. O termíne Vás budeme včas informovať.