Obec Malý Lapáš


Hlavná ulica 87/4
951 04 Malý Lapáš
+421 37 7879 895
obecnyurad@malylapas.sk

Koordinačné stredisko integrovaného záchranného systému OÚ Nitra vydalo nasledujúcu výstrahu:

Jav: Vietor
Stupeň: 2. stupeň
Trvanie javu: 30.9.2019 od 11:30 do 14:00
Výstraha:  

V okrese Nitra sa očakáva výskyt silného vetra, ktorý dosiahne krátkodobo (v nárazoch) rýchlosť 20 - 23 m/s (70 - 85 km/h). Priemerná rýchlosť vetra dosiahne 16 až 18 m/s. Táto rýchlosť predstavuje zvýšené nebezpečenstvo pre ľudské aktivity. 

Predpokladaná rýchlosť vetra je v danej ročnej dobe a oblasti nadpriemerná a pravdepodobnosť spôsobenia škôd je vysoká.