Obec Malý Lapáš


Hlavná ulica 87/4
951 04 Malý Lapáš
+421 37 7879 895

Koordinačné stredisko integrovaného záchranného systému OÚ Nitra vydalo nasledujúcu výstrahu:

Jav: Dážď

Stupeň: 2. stupeň

Trvanie javu: 8. septembra od 22:00 do 9. septembra 14:00

Výstraha: v okrese Nitra