Obec Malý Lapáš


Hlavná ulica 87/4
951 04 Malý Lapáš
+421 37 7879 895

Koordinačné stredisko integrovaného záchranného systému OÚ Nitra vydalo na dnes nasledujúcu výstrahu:

Jav: Vysoké teploty

Stupeň: 2. stupeň

Trvanie javu: 26. júla od 14:00 do 18:00

Výstraha: v okrese Nitra