Obec Malý Lapáš


Hlavná ulica 87/4
951 04 Malý Lapáš
+421 37 7879 895
obecnyurad@malylapas.sk

oznamuje, že z technických príčin bude tento týždeň do 20.11. ambulancia všeobecného lekára pre deti a dorast MUDr. Kohútová v Pohraniciach ešte zatvorená, ordinovať sa bude v Golianove.