Obec Malý Lapáš


Hlavná ulica 87/4
951 04 Malý Lapáš
+421 37 7879 895
obecnyurad@malylapas.sk

oznamuje, že pošta bude v dňoch 19.11.2020 a 20.11.2020 otvorená od 08:00 do 12:30 a od 13:00 do 14:00 hod z prevádzkových dôvodov.