Obec Malý Lapáš


Hlavná ulica 87/4
951 04 Malý Lapáš
+421 37 7879 895
obecnyurad@malylapas.sk

oznamuje, že dnes 12.11.2020 a zajtra 13.11.2020 bude pošta otvorená iba od 08.00 do 09.00 z dôvodu chorobnosti.