Obec Malý Lapáš


Hlavná ulica 87/4
951 04 Malý Lapáš
+421 37 7879 895
obecnyurad@malylapas.sk

Zberný dvor bude otvorený dnes od 13:00 až do večerných hodín.

Z dôvodu obmedzenia pohybu od 24. 10. 2020 bude zberný dvor od tohto dátumu zatvorený.