Obec Malý Lapáš


Hlavná ulica 87/4
951 04 Malý Lapáš
+421 37 7879 895
obecnyurad@malylapas.sk

Z dôvodu poruchy na vodovodnom potrubí, bude prerušená dodávka pitnej vody pre obyvateľov bývajúcich na Hlavnej ulici od križovatky s Čerešňovou ulicou až po Obecný úrad (od súpisného čísla 128 po číslo  95). Porucha bude odstránená až zajtra. Zásobovanie pitnou vodu je zabezpečené cisternou, ktorá je umiestnená na Hlavnej ulici oproti domu so súpisným číslom 116. Západoslovenská vodárenská spoločnosť sa za nepríjemnosti ospravedlňuje.