Obec Malý Lapáš


Hlavná ulica 87/4
951 04 Malý Lapáš
+421 37 7879 895
obecnyurad@malylapas.sk

Vážení obyvatelia,

dnes začala rekonštrukcia Športovej a Zemianskej ulice. Prosíme buďte ohľaduplní voči stavebným strojom. Práce budú postupovať tak, aby sa dalo stroje obísť po priľahlých uliciach, prípadne stroj bude možné po chvíli strpenia obísť aj priamo na ceste.