Obec Malý Lapáš


Hlavná ulica 87/4
951 04 Malý Lapáš
+421 37 7879 895
obecnyurad@malylapas.sk

Vážení obyvatelia, pripomíname Vám, že dnes sa uskutoční zber papiera v modrých vreciach. V prípade, že nemáte modré vrece, môžete použiť aj iné a následne vám bude vymenené za modré.