Obec Malý Lapáš


Hlavná ulica 87/4
951 04 Malý Lapáš
+421 37 7879 895
obecnyurad@malylapas.sk

Vážení obyvatelia Slnečnej ulice,

od zajtra rána bude čiastočne neprejazdná Slnečná ulica z dôvodu rozkopávky. Stavebník sa bude snažiť ulicu sprejazdniť čo najskôr.