Obec Malý Lapáš


Hlavná ulica 87/4
951 04 Malý Lapáš
+421 37 7879 895
obecnyurad@malylapas.sk

Vážení obyvatelia,

z dôvodu poruchy na zberovom vozidle sa dnešný zber papiera neuskutoční. Náhradný termín zberu je 29. 7. 2020. Prosíme Vás, aby ste vyložené vrecia odložili tak, aby v prípade dažďa nezmokli. Za nepríjemnosti sa zberová spoločnosť ospravedlňuje.