Obec Malý Lapáš


Hlavná ulica 87/4
951 04 Malý Lapáš
+421 37 7879 895
obecnyurad@malylapas.sk

Vážení obyvatelia,

pripomíname Vám dnešný zber zmesového komunálneho odpadu a tiež Vám pripomíname, že čiernu nádobu treba mať pripravenú už od siedmej ráno. Posádky, ktoré zbierajú odpad nemusia ísť Vašou ulicou vždy v tom istom čase. Každou ulicou sa prechádza len raz.