Obec Malý Lapáš


Hlavná ulica 87/4
951 04 Malý Lapáš
+421 37 7879 895
obecnyurad@malylapas.sk

ZSE oznamuje, že od 22.6.2020 až 26.6.2020 budú spolupracovníci spoločnosti ZSE navštevovať domácnosti a vykonávať aktualizáciu zákazníckych údajov, prideľovanie poruchových štítkov na odberné miesta a konzultovať zníženie cien za energie. Pracovníci budú označený preukazom ZSE.