Obec Malý Lapáš


Hlavná ulica 87/4
951 04 Malý Lapáš
+421 37 7879 895
obecnyurad@malylapas.sk

Vyzývame obyvateľa, ktorý priniesol "papierový odpad" zobrazený na fotke, aby si ho prišiel na zberný dvor vyzdvihnúť. Zberný dvor je otvorený do 16:00.