Obec Malý Lapáš


Hlavná ulica 87/4
951 04 Malý Lapáš
+421 37 7879 895
obecnyurad@malylapas.sk

Vážení obyvatelia Hurbanovej ulice,

zajtra (12. 6. 2020) bude od 10:00 čiastočne uzatvorená Hurbanová ulica z dôvodu opravy inžinierskych sietí. Uzávierka potrvá približne 3 hodiny. Rozkopávku bude možné v prípade nutnosti obísť cez Kollárovu ulicu. 

Ďakujeme za pochopenie.