Obec Malý Lapáš


Hlavná ulica 87/4
951 04 Malý Lapáš
+421 37 7879 895
obecnyurad@malylapas.sk

Vážení obyvatelia,

dovoľujeme si Vás upozorniť, že do veľkokapacitného kontajnera nepatrí

  • stavebný odpad 
  • elektroodpad
  • pneumatiky

Na stavebný odpad máme zberný dvor. 

Elektroodpad môžete odovzdať v predajni, kde ste zariadenie kupovali, alebo počas zberu elektroodpadu.

Pneumatiky v každom pneuservise.