Obec Malý Lapáš


Hlavná ulica 87/4
951 04 Malý Lapáš
+421 37 7879 895
obecnyurad@malylapas.sk

Vážení obyvatelia,

vedeli ste, že použitý kuchynský olej, potravinársky olej, rastlinný olej a fritovací olej môžete zdarma odovzdať na zbernom dvore?

Olej nesmie obsahovať žiadne saponáty, ani iné chemické prípravky, väčšie mechanické nečistoty, iné odpadové materiály, zvyšky jedál a vodu. Pripomíname, že použitý olej nepatrí do kanalizácie.

Tiež si Vým dovoľujeme pripomenúť, že zberný dvor bude otvorený aj túto sobotu od 13:00 do 16:00 avšak s určitými obmedzeniami:

  • vstup na zberný dvor len s rúškom
  • vstup len individuálne, v prípade, že bude na zbernom dvore niekto, tak sa bude čakať na prístupovej ceste

Na zberný dvor sa môže vyvážať iba:

  • biologicky rozložiteľný odpad - odpilky konárov, haluziny, kríky- voľne uložené na zelenej časti zberného dvora
  • zelina, pokosená tráva a odpadky zo záhrad - do pristaveného kontajnera
  • oleje a tuky z domácnosti
  • polystyrén
  • drobný stavebný odpad - do pristaveného kontajnera.