Obec Malý Lapáš


Hlavná ulica 87/4
951 04 Malý Lapáš
+421 37 7879 895
obecnyurad@malylapas.sk

Vážení obyvatelia,

prehodnotili sme situáciu a zberný dvor otvoríme už túto sobotu, avšak s určitými obmedzeniami:

  • vstup na zberný dvor len s rúškou
  • vstup len individuálne, v prípade, že bude na zbernom dvore niekto, tak sa bude čakať na prístupovej ceste
  • zberný dvor bude otvorený od 13:00 do 16:00

Za zmätok sa ospravedlňujeme.