Našiel sa šarkan, ktorý pristál u p.Macháča na Palárikovej ulici 24