Obec Malý Lapáš


Hlavná ulica 87/4
951 04 Malý Lapáš
037 7879 895
obecnyurad@malylapas.sk

Vážení obyvatelia,

od dnes 26.9. 2023 bude ulica Na pažiti úplne neprejazdná pre autá. Pešo sa dá prejsť, je potrebné byť však opatrný, kvôli kanalizačným poklopom.

Ďakujeme za pochopenie.