V obci Veľký Lapáš bol zaznamenaný výskyt medveďa hnedého. Žiadame Vás preto o zvýšenú opatrnosť pri pohybe v prírode, vyhýbajte sa remízkam a lesným porastom. 

Foto je ilustračné.