Obec Malý Lapáš


Hlavná ulica 87/4
951 04 Malý Lapáš
+421 37 7879 895
obecnyurad@malylapas.sk

Aktuálnu polohu Mikuláša a jeho pomocníkov môžete sledovať online na mape.

Milé deti, vážení rodičia,

v nedeľu podvečer našu obec navštívi Mikuláš so svojimi pomocníkmi a obdaruje poslušné deti malým darčekom. Keďže sa nemôžeme stretnúť všetci na jednom mieste, Mikuláš sa bude so svojim kočom presúvať po dedine. Veríme, že deti si nachystajú pre Mikuláša zopár pekných slov a vyhnú sa tak trestu od čerta.

Odporúčame prísť podľa ulíc na nasledovné stanovištia, uvedené časy sú orientačné:

1. stanovište pri kostole - ulice: Bodocká, Sv. Martina, Pod vinohradmi, Čerešňová - 16.00 hod.

2. stanovište ihrisko - ulice: Zemianska, Slnečná, Športová - 16.20 hod.

3. stanovište na pažiti (konečná autobusová zastávka) - ulice: Na pažiti, Na priehon, Jágerská, Vajanského, Palárikova, Kollárova, Hlavná - 16.40 hod.

4. stanovište na Muránskej ulici - ulice: Muránska, Kremnická, Inovecká - 17.00 hod.

5. stanovište križovatka Zoborská, Tríbečská - ulice: Zoborská, Tríbečská, Oravská, Štiavnická - 17.20 hod.

6. stanovište silážne žľaby (oproti Chalupkovej ulici) - ulice: Nitrianska, Bernolákova, Chalupkova, Hurbanova - 17.45 hod.

7. stanovište na Agátovej ulici - ulice: Agátová, Jaseňová, Vŕbová, Gaštanová, Brezová, Pohranická, Javorová, Lipová, Smreková - 18.10 hod.

Stanovištia si môžete pozrieť aj na mapke (pdf, 1,21 MB)