Obec Malý Lapáš


Hlavná ulica 87/4
951 04 Malý Lapáš
+421 37 7879 895
obecnyurad@malylapas.sk

Vážení obyvatelia,

v mene obyvateľov Bodockej ulice Vás žiadame, aby ste pri návšteve kostola alebo cintorína neblokovali vjazd na Bodockú ulicu. 

Vopred ďakujeme