Obec Malý Lapáš


Hlavná ulica 87/4
951 04 Malý Lapáš
+421 37 7879 895
obecnyurad@malylapas.sk

Obec Veľký Lapáš Vás pozýva na Obecný ples, ktorý sa uskutoční 14. februára 2020 o 20,00 hod. v sále kultúrneho domu vo Veľkom Lapáši. Predpredaj vstupeniek je na Obecnom úrade.