Obec Malý Lapáš


Hlavná ulica 87/4
951 04 Malý Lapáš
+421 37 7879 895

Vážení obyvatelia,

upozorňujeme Vás, že daň zo stavieb sa platí aj za drobné stavby, ktorých celá alebo časť je spojená so zemou pevným základom (§ 43 zákona č. 50/1976 Zb.). Vlastník nehnuteľnosti má povinnosť oznámiť obci na nasledovnom tlačive existenciu a plochu drobných stavieb.

Povinnosť podať daňové priznanie je do 31. januára 2020.