Obec Malý Lapáš


Hlavná ulica 87/4
951 04 Malý Lapáš
+421 37 7879 895
obecnyurad@malylapas.sk

Vážení obyvatelia,

po rozsiahlej rekonštrukcii kuchyne, sociálnych zariadení a šatňových skriniek v našej materskej škole prichádza na rad skvalitňovanie vzdelávacieho procesu. Naši predškoláci si dnes v triede našli novú interaktívnu tabuľu. Veríme, že bude mať úspech. Tabuľu tak majú už všetky triedy,