Obec Malý Lapáš


Hlavná ulica 87/4
951 04 Malý Lapáš
+421 37 7879 895
obecnyurad@malylapas.sk

Vážení obyvatelia,

po týždňovej prestávke z dôvodu úpravy povrchu zberného dvora je kontajner na papier späť. 

Do kontajnera na papier sa môžu umiestňovať neznečistené, suché, nezmoknuté:

  • noviny,
  • letáky,
  • časopisy,
  • kancelársky papier,
  • tlačiarenske orezy,
  • dokumenty z archívov,
  • skartované dokumenty,
  • vlnitá lepenka,
  • hladká lepenka,
  • kartóny

Upozorňujeme, že obaly z mlieka a džúsov patria do vreca s plastami.