Obec Malý Lapáš


Hlavná ulica 87/4
951 04 Malý Lapáš
+421 37 7879 895
obecnyurad@malylapas.sk

Vážení obyvatelia,

vzhľadom na to, že mnohí obyvatelia ani po výzvach neuhradili poplatok za odvoz odpadu, boli im dnes odňaté nálepky zo smetných nádob a ich nádoby nebudú vysýpané.

Všetkým, ktorí včas platia poplatky a dôsledne separujú, ďakujeme.