Obec Malý Lapáš


Hlavná ulica 87/4
951 04 Malý Lapáš
+421 37 7879 895
obecnyurad@malylapas.sk

Obecný úrad v Malom Lapáši oznamuje občanom, že v pondelok 18. novembra 2019 bude kvôli školeniu otvorený iba do 12.00 hod.