Obec Malý Lapáš


Hlavná ulica 87/4
951 04 Malý Lapáš
+421 37 7879 895
obecnyurad@malylapas.sk

Obvodná ambulancia pre dospelých v Golianove, oznamuje že MUDr. Frey ordinuje tento týždeň nasledovne:

  • v utorok 12.11.2019 a štvrtok 14.11.2019  vo Vinodole,
  • v stredu 13.11.2019 v Golianove
  • piatok 15.11.2019 vo Veľkom Cetíne.

Injekcie a predpisy liekov sa budú celý týždeň poskytovať v ambulancii v Golianove.