Obec Malý Lapáš


Hlavná ulica 87/4
951 04 Malý Lapáš
+421 37 7879 895

Važení obyvatelia,

až do zajtrajšieho rána bude uzatvorená ulica Sv. Martina od križovatky so Športovou ulicou po kostol z dôvodu pokládky nového asflaltového povrchu. Až ráno bude asfalt dostatočne vytuhnutý. 

Žiadame Vás aby ste na asfalt nevchádzali autami.

Ďakujeme