Obec Malý Lapáš


Hlavná ulica 87/4
951 04 Malý Lapáš
+421 37 7879 895
obecnyurad@malylapas.sk

Vážení obyvatelia,

dnes sme začali s opravou cesty od križovatky Športová - Sv. Martina smerom ku kostolu. Dnes bude firma frézovať asfalt a zajtra bude asfaltovať. Žiadame vás preto, aby ste dnes a zajtra túto ulicu nevyužívali a svoje autá dnes večer zaparkovali mimo tejto ulice.