Obec Malý Lapáš


Hlavná ulica 87/4
951 04 Malý Lapáš
+421 37 7879 895
obecnyurad@malylapas.sk

Obvodný lekár pre dospelých MUDr. Frey bude ordinovať v stredu 30.10.2019 - akútne stavy vo Veľkom Cetíne, vo štvrtok 31.10.2019 - akútne stavy vo Vinodole. Predpisy liekov a injekcie sa poskytujú ambulantne v Golianove v zdravotnom stredisku.