Obec Malý Lapáš


Hlavná ulica 87/4
951 04 Malý Lapáš
+421 37 7879 895
obecnyurad@malylapas.sk

Obvodná ambulancia pre dospelých v dňoch 21. - 22.10.2019 neordinuje. Zastupovanie v pondelok vo Veľkom Cetíne a v utorok vo Vinodole.