Obec Malý Lapáš


Hlavná ulica 87/4
951 04 Malý Lapáš
+421 37 7879 895
obecnyurad@malylapas.sk
Budúca mamička hľadá spoľahlivú pani na pravidelnú výpomoc s maličkým dieťaťom a pri domácich prácach v menšom rodinnom dome pri Nitre, v obci Malý Lapáš. Od októbra 2019 do konca januára 2020: každý týždeň na 1 až 2 hodiny podľa potreby, v doobedňajších hodinách. Od februára 2020: 4 x do týždňa na viac hodín (prevažne starostlivosť o dieťa).
Odmena: 3 EUR / na 1 hodinu
Kontakt: 0904 414 012