Obec Malý Lapáš


Hlavná ulica 87/4
951 04 Malý Lapáš
+421 37 7879 895
obecnyurad@malylapas.sk

Občianske združenie Dvor u rezbára Vás pozýva na 2. ročník Rezbárskeho sympózia vo vinohradoch s názvom "Vinohrady spievajú", ktoré sa uskutoční v dňoch 26. - 28. septembra 2019 vo dvore u rezbára, vinohrady Malý Lapáš 30. Vernisáž sa bude konať dňa 28. septembra 2019 od 15.00 hod.

Hosťujúci rezbári: Alojz Machai, Miroslav Polák, Miroslav Kinder, Branislav Petráš

Na všetkých ľudí dobrej vôle a spevavej nálady sa teší domáci rezbár Peter Šrank so svojimi hosťami.
Vstup v kroji je vítaný!