Obec Malý Lapáš


Hlavná ulica 87/4
951 04 Malý Lapáš
+421 37 7879 895

Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s. oznamu občanom, že od utorka 10. septembra budú odpisovať stavy vodomerov v našej obci.