Obec Malý Lapáš


Hlavná ulica 87/4
951 04 Malý Lapáš
+421 37 7879 895

MS SČK Veľký Lapáš Vás pozýva na odber krvi, ktorý sa uskutoční 9. septembra od 8.00 do 11.00 hod. na obecnom úrade vo Veľkom Lapáši.